Hlavní stránka - THERMONA KRKONOŠE s.r.o.
                                         e-mail: info@thermonakrkonose.net
Kontaktujte nás:
 
THERMONA KRKONOŠE s.r.o.
ul. Nádražní čp. 902
543 71 HOSTINNÉ
info@thermonakrkonose.net
 
Miloslav Polák tel. 604 731 000
Michal Hronek tel. 604 861 368
Najdete nás na Facebooku

Pravidla pro 2. výzvu kotlíkových dotací

I nadále budou podpořeny automatické kotle na uhlí a biomasu ... Podání žádostí nejdříve červenec 2017!

 

ZÁVAZNÉ POKYNY přílohamail

 

Výše podpory:

- maximálně 75 %, maximálně 75.000,-- Kč - automatické kotle na uhlí a biomasu

- maximálně 75 %, maximálně 95.000,-- Kč - plynové kondenzační kotle

- maximálně 80 %, maximálně 100.000,-- Kč - kotle na biomasu s ručním přikládáním

- maximálně 80 %, maximálně 120.000,-- Kč – tep. čerpadla a automatické kotle na biomasu

Prioritní obce

Bonus 7.500,-- Kč paušálně

Omezení kotlů na pevná paliva:

- nejsou podpořeny přestavbové sady

- nejsou podpořeny kotle bez ventilátoru

- nejsou podpořeny kotle certifikované na směsné paliva, pokud tyto paliva nejsou běžně dostupné na trhu

- ke kotlům na biomasu s ručním přikládáním je nutno instalovat akumulační nádrž o objemu 55l/1 kW instalovaného výkonu

- nejsou podpořeny takové automatické kotle na uhlí, u nichž lze jakoukoliv konstrukční část kotlového tělesa využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem.

Termín uznatelných nákladů:

15.7.2015 (Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanoví kraj od 15. července 2015. Kraj zajistí, že fyzické osoby jako potenciální žadatelé budou o časovém limitu pro zpětnou způsobilost výdajů dostatečně informovány.)

Uznatelné náklady:

- instalace kotle, včetně nákladů na úpravu spalinových cest

- náklady na armatury, akumulační nádrž

- uvedení do provozu

- projektová dokumentace

- (ve 2. vlně již nejsou podpořeny náklady na solární kolektory!)

Podmínky pro uznání nároku na dotaci

- Formulář Žádost o poskytnutí dotace

- Doklad o kontrole technického stavu, ze kterého bude patrné, že původní kotel na pevná paliva nesplňuje parametry 3.,4. nebo 5. třídy

- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

- Mikroenergetické opatření nejsou vyžadována!

Způsob podávání žádostí

- SFŽP doporučuje možnost podávat žádosti v písemné i elektronické formě

- rozhodnutí o způsobu podávání žádostí závisí na rozhodnutí jednotlivých krajů

Časový harmonogram:

Od 31.3.2017 do 28.4.2017 přijímá SFŽP žádosti krajů o dotace

Do konce května 2017 má SFŽP rozhodnout od poskytnutí dotací krajům

V červnu 2017 nejdříve mohou kraje vyhlásit výzvy pro fyzické osoby

V červenci 2017 nejdříve mohou fyzické osoby podávat žádostiVytvořeno: 17.3.2017  -   3292 zobrazení  
Sdílet přes Facebook      PLYNTOPENÍVODOINSTALACEZEMNÍ PRÁCESERVIS

 | © 2014, THERMONA KRKONOŠE s.r.o. , Nádražní 902, 543 71 HOSTINNÉ |
| Idea a Webdesign: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss www.webboss.cz |